דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

הצהרת יו"ר

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

נציגים

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ

היתרים (רבעון ראשון כלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

נציגים