טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
573.1727
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.017 אגרת דיון חוזר אגרה 306.57 306.57
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.101 בניה 33.37 33.37
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.102 שימוש חורג 33.37 33.37
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ק 1.21 1.21
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש סולארי עד 10000 מ"ר 1.21 1.21
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש סולארי לכל מ"ר נוסף מעל 10000 מ"ר 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.501 קיזוז אגרות 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.505 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.11.1 טופס 4 אגרה 182.30 182.30
אגרות בניה אגרות בניה 1.95 הפרשי הצמדה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.96.1 פרטי תכנון יח' 192.51 192.51
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.00 --- היטלי מים ----------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.01 חיבור מים ליח"ד יח"ד 417.27 657.72
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.02 חיבור מים ראשי לעסק מלאכה או תעשיה יח' 938.89 1,479.91
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.03 חיבור מים ראשי משותף למבנה יח' 1,669.09 2,630.88
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.04 הרחבת חיבור עד "2 או התקנתו מחדש יח' 271.23 427.52
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.05 הרחבת חיבור מעל "2 או התקנתו מחדש יח' 375.54 591.94
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.2 בעד היתר לשינוי או הסרת רשת פרטית יח' 365.11 575.50
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.3 בדיקת רשת פרטית יח' 83.45 131.54
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.4 צינורות לשטח קרקע מ"ר 10.43 16.44
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.41 צינורות לשטח מבנה מ"ר 31.29 49.32
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.6 בדיקת מד מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה יח' 125.19 197.33
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.02.01 הסכם פשרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.02.2 חיבור ביוב לכל יחידת דיור מגורים / ותעשיה יח' 1,071.58 1,689.06
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.02.99 -- ביב ציבורי וביב מאסף ------------ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.00 היטל ביוב לשטח קרקע ביב ציבורי מ"ר 6.95 10.95
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.001 היטל ביוב לשטח קרקע ביב מאסף מ"ר 10.00 15.76
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.002 היטל ביוב לשטח קרקע מ.אחרים מ"ר 2.43 3.83
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.01 היטל ביוב למגרש מגורים - ישן מ"ר 2.00 3.15
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.02 היטל ביוב למגרש תעשיה - ישן מ"ר 3.00 4.73
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.03 היטל ביוב למבנה מגורים - ישן מ"ר 9.99 15.75
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.031 נכס למגורים לשטח בניין ביב ציבורי מ"ר 5.95 7.62
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.032 נכס למגורים לשטח בנין ביב מאסף מ"ר 8.57 10.98
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.033 נכס למגורים לשטח בניין מתקן אחר מ"ר 2.43 3.11
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.034 בנכס אחר לנפח בניין ביב מאסף מ"ק 1.49 1.91
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.035 בנכס אחר לנפח בניין מתקן אחר מ"ק 0.52 0.67
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.036 בנכס אחר לנפח בנין ציבורי מ"ק 1.49 1.91
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.041 ***היטל ביוב כולל שכ' ישנה וחדשה*** 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.042 היטל ביוב לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 19.38 24.82
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.043 היטל ביוב למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 16.60 21.26
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.044 היטל ביוב בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 4.15 5.31
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.03.045 היטל ביוב למבנה תעשיה מ"ר 14.99 19.20
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.31.00 --- היטלי כבישים ומדרכות ------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.31.01 כביש לקרקע מ"ר 14.24 22.45
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.31.02 כביש לבנין מ"ר 28.48 44.89
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.31.03 אגרת היתר סעיף 8ב' 119.30 188.04
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.01 מדרכות לקרקע מ"ר 8.73 13.76
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.02 מדרכות לבנין מ"ר 17.46 27.52
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.021 ***היטל סלילת רחוב משולב*** 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.022 קרקע לכל מ"רמשטח הקרקע מ"ר 27.21 42.89
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.023 בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 62.88 99.11
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.024 בנכס אחר לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 54.44 85.81
היטלי פיתוח היטל מדרכות 2.41.03 חיבור "2 בודד מחיבור קיים בעלות 1,164.00 1,642.84
היטלי פיתוח השבחה 2.41.04 חיבור"2 מחיבור קיים (חצי עלות) 925.00 1,305.53
היטלי פיתוח השבחה 2.41.05 חיבור "2 בודד בצד הצינור בעלות 2,401.00 3,388.72
היטלי פיתוח השבחה 2.41.06 חיבור "2 כפול בצד הצינור (חצי עלות) 1,668.00 2,354.18
היטלי פיתוח השבחה 2.41.07 חיבור "2 בודד במעבר כביש בעלות 4,076.00 5,752.78
היטלי פיתוח השבחה 2.41.08 חיבור "2 כפול במעבר כביש (חצי עלות) 2,677.00 3,778.26
היטלי פיתוח השבחה 2.41.09 חיבור לא סטנדרטי יחשב בנפרד 0.00 0.00
היטלי פיתוח השבחה 2.41.11 הסכם פשרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח השבחה 2.50.00 **שיעור ההיטל עיר חדשה** 0.00 0.00
היטלי פיתוח השבחה 2.50.01 קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע 142.54 182.54
היטלי פיתוח השבחה 2.50.02 בנכס למגורים לכל מ"ר שטח המבנה 106.35 136.20
היטלי פיתוח השבחה 2.50.03 בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין 26.58 34.04
היטלי פיתוח השבחה 2.50.07 היטלי סלילת רחוב משולב לקרקע לכל מ"ר 202.24 259.00
היטלי פיתוח השבחה 2.50.08 היטל סלילה למגורים לכל מ"ר משטח הבנין 150.95 193.31
היטלי פיתוח השבחה 2.50.15 היטלי סלילה רחוב משולב לקרקע לכל מ"ר משטח הקרקע 27.21 34.85
היטלי פיתוח השבחה 2.50.16 היטל סלילת רחוב משולב למגורים לכל מ"ר 54.44 69.72
היטלי פיתוח השבחה 2.50.17 היטל סלילת רחוב משולב בנכס אחר לכל מ"ר משטח הבנין 54.44 69.72
היטלי פיתוח השבחה 2.50.171 *** היטל תיעול לאיזור א **** 0.00 0.00
היטלי פיתוח השבחה 2.50.18 קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 51.32 65.72
היטלי פיתוח השבחה 2.50.181 **** ב נ י ן ***** 0.00 0.00
היטלי פיתוח השבחה 2.50.19 היטל תיעול לאזור א למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 38.29 49.04
היטלי פיתוח השבחה 2.50.20 היטל תיעול לאזור א לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 9.57 12.26
היטלי פיתוח היטלי מים 2.50.21 צינורות לשטח קרקע מ"ר 10.43 16.44
היטלי פיתוח היטלי מים 2.50.22 צינורות לשטח מבנה מ"ר 31.29 49.32
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.60.00 ------היטלים חדשים - חוק עזר 2011-------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.60.05 -------היטל תיעול 2016 ------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.60.10 תיעול קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 9.07 9.41
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.60.15 תיעול בניין - בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 3.36 3.49
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.60.20 תיעול בניין- בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 0.84 0.87
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.25 -------היטל סלילת כביש 2016------ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.30 כביש קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 169.86 176.18
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.35 כביש בנין - בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 62.88 65.22
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.40 כביש בניין - בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 15.72 16.31
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.45 -------היטל סלילת מדרכה 2016-------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.50 מדרכה קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 84.93 88.09
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.55 מדרכה בניין - בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 31.41 32.58
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.60 מדרכה בניין- בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 7.86 8.15
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.65 -----היטל סלילת רחוב משולב 2016----- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.70 משולב - סלילה קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 254.79 264.27
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.75 משולב - סלילה בניין- נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 94.29 97.80
היטלי פיתוח היטלי כבישים 2.60.80 משולב - סלילה בניין- בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 23.58 24.46
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 2.80.00 ------- היטל שצ"פ 2016------ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 2.80.10 שצ"פ שטח קרקע - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 83.51 86.62
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 2.80.20 שצ"פ שטח בניין - לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 30.92 32.07
היטלי פיתוח כופר חניה 2.85.20 כופר חניה - תשלום חד פעמי 17,500.00 20,228.68
היטלי פיתוח כופר חניה 2.85.25 כופר חניה - תשלום שנתי 1,440.00 1,664.53
היטלי פיתוח כופר חניה 2.85.30 כופר חניה - מיתחמים יח' 108,312.75 116,551.33
היטלי פיתוח היטלי מים קיזוז קיזוז 0.00 0.00